Aalesund Oljeklede

Aalesund Oljeklede

Aalesund Oljeklede

Branding

Branding

Branding

To dager opptak, seks portretter, en samlefilm, én kampanje.

REGISSØR Aksel Jermstad

FOTOGRAF Johannes L. Dyhre

BYRÅ Tinagent / ByAksel

KLIENT Aalesund Oljeklede

ÅR 2022


En dag i Ålesund, og en dag i Oslo, med teamet fra Aalesund Protetive Wear og ByAksel, resulterte i 'Stolt Fisker'. En fantastisk kampanje fordelt på en haug av flater. Fysisk, og digitalt.


https://oljeklede.no/pages/stolt-fisker


https://tinagent.no/aksel-jermstad/aalesund-oljekledese mer

Straum

Straum

Branding

Straum

Straum

Branding

Straum

Branding

Straum

Branding

Straum

Branding

Straum

Branding