Flerkamera

Flerkamera

Flerkamera

TV

TV

TV

Vi har bred erfaring fra en drøss forskjellige flerkameraproduksjoner innenfor både sport og underholdning, i alle ledd fra planlegging, gjennomføring og etterarbeid. Vi kan være med på utviklingen av konsepter, produksjonsledelse, bildeproduksjon og etterarbeid.

Bakgrunnen som fotografer gjør at vi tar med oss det fototekniske, de visuelle grepene og historieformidlingen inn i flerkameraverden og lager produksjoner som skiller seg ut fra resten. I tillegg har vi vært jobbet innenfor flere funksjoner i flerkameraverden, alt fra foto, EVS, lyd, teknisk ledelse, innspillingsledelse, script og bilderegi. 

Vi brenner for at historiene skal fortelles på en så visuelt pen måte som mulig, og skille seg ut fra resten. Ved å blande vårt brede erfaringsgrunnlag, vårt kontaktnettverk og vår tekniske kompetanse, løser vi dette på en kreativ og trygg måte.

se mer

Straum

Straum

Branding

Straum

Straum

Branding

Straum

Branding

Straum

Branding

Straum

Branding

Straum

Branding